İnsan Kaynakları

Hedeflerine ulaşmada en büyük kaynağının çalışanları olduğuna inanan Kart Sistem; vizyonu, misyonu, ilke ve değerlerini destekleyen sistemler yaratmakta, iş hayatını geliştirmek, zenginleştirmek ve kolaylaştırmak için çabalamaktadır.

Karts Sistem, İnsan Kaynakları Politikası’nı oluştururken müşterilerine karşı sorumlu, çalışanlarına karşı duyarlı ve iletişimde olduğu tüm paydaşlara karşı saygılı olmayı öncelikle hedeflemiştir.

  • Çalışanların haklarını ve güvenliklerini korur.
  • İşe alma, ücretlendirme, performans ve iş akti süreçlerinde yaş, cinsiyet, ırk, din, dil, etnik köken, cinsel yönelim, inanç, medeni, sosyal veya ekonomik durum, engellilik hali, politik görüş, sendikal faaliyetlere katılım ve üyelik, hamilelik ya da askerlik hizmeti durumu açısından ayrımcılık yapmamaya, ayrımcılık oluşmasını engelleyici mekanizmaları süreçlere entegre eder.
  • Tüm çalışanlarına fırsat eşitliği sunar.
  • Çalışanların karar alma mekanizmalarına dahil eder.
  • Çalışanların bağlılığını ve motivasyonunu yüksek tutmaya yönelik uygulamalar geliştirir.
  • Çalışanların iş ve özel hayat dengesine özen gösterir.
  • Yetkin çalışanları bünyesine katmaya, yüksek potansiyelli çalışanları elde tutmaya gayret gösterir.

İnsan Kaynakları Başvuru Formu

Kurumuzda size uygun bir pozisyon olması halinde değerlendirilmek üzere formu doldurarak özgeçmiş kaydınızı bırakabilirsiniz.

İlgilendiğiniz Pozisyon

Lütfen özgeçmişinizi ekleyin.

Hizmetlerimiz ve ürünlerimiz hakkında daha ayrıntılı bilgi alın.

İhtiyacınız olan kart çözümleri ile ilgili ücretsiz danışmanlık alın.

Bize Ulaşın